Biuro Rachunkowe
Krystyna Lenart


50-571 Wrocław
ul. Wandy Rutkiewicz 1
Krzyki-Gaj

tel /fax 71 7828458
kom. 509128020
e-mail:
biuro@klenart.com.pl

1. USŁUGI KSIĘGOWE
  prowadzenie ksiąg handlowych
  prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  prowadzenie ewidencji ryczałtowych (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa)
  prowadzenie rejestrów VAT dla celów podatku VAT
  sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdawczych oraz dostarczanie ich do właściwych urzędów
  reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  rozliczenia roczne podatku dochodowego

2. KADRY I PŁACE
  rejestracja pracowników w ZUS
  przygotowywanie umów o prace
  przygotowywanie umów cywilno-prawnych
  przygotowywanie list płac
  prowadzenie dokumentacji pracowniczej
  sporządzanie PIT-11
  udzielanie porad w zakresie prawa pracy

3. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA ZUS
  rejestracja pracowników do ubezpieczeń społecznych
  obliczanie zasiłków chorobowych
  obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne
  przekazywanie raportów miesięcznych do ZUS

4. POZOSTAŁE USŁUGI
  pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
  pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
  rejestracja działalności, zgłaszanie zmian
  obsługa PFRON
  sporządzanie rocznych rozliczeń osób nieprowadzących działalności gospodarczej